Δικαιολογητικά για απώλεια άδειας οδήγησης

  1. Παράβολο διπλότυπο από ΔΟΥ 30 για νέο δίπλωμα.
  2. Παράβολο απώλειας από εθνική τράπεζα 30€ για πρώτη φορά ή 60 από δεύτερη και μετά.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη.
  4. Δυο (2) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  5. Α.Φ.Μ.
  6. Παράβολο από δημόσιο ταμείο 9,02
  7. Αίτηση δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  8. Αίτηση εκτύπωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου