Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας για αλλοδαπούς

  1. Παράβολο διπλότυπο από ΔΟΥ 50 για γιατρούς
  2. Παράβολο διπλότυπο από ΔΟΥ 30 για νέο δίπλωμα
  3. Βιβλιάριο υγείας (εάν δεν υπάρχει προσκομίζονται οι ακόλουθες εξετάσεις ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα, γενική αίματος, γενική ούρων, σακχάρου) 
  4. Φωτοτυπία άδειας παραμονής να έχουν περάσει τουλάχιστον 186 ημέρες συνεχόμενες από την ημέρα έκδοσης της άδειας ή 95 ημέρες για υπηκόους ευρωπαϊκής ένωσης θεωρημένη
  5. Φωτοτυπία διαβατηρίου  
  6. Τέσσερις (4) ή έξι (6) φωτογραφίες έγχρωμες διαβατηρίου
  7. Α.Φ.Μ.
  8. Παράβολο κατάθεσης 6€ από δημόσιο ταμείο
  9. Παράβολο παραλαβής 18€ ή 27,02€ από δημόσιο ταμείο
  10. Αίτηση-δήλωση θεωρημένες για γνήσιο της υπογραφής

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου