Δικαιολογητικά έκδοσης ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης ή μοτοσυκλέτας

  1. Παράβολο διπλότυπο από ΔΟΥ 50 για γιατρούς
  2. Παράβολο διπλότυπο από ΔΟΥ 30 για νέο δίπλωμα
  3. Βιβλιάριο υγείας (εάν δεν υπάρχει προσκομίζονται οι ακόλουθες εξετάσεις ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα, γενική αίματος, γενική ούρων, σακχάρου) 
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη
  5. Τέσσερις (4) ή έξι (6) φωτογραφίες έγχρωμες διαβατηρίου
  6. Α.Φ.Μ.
  7. Παράβολο κατάθεσης 6€ από ΔΟΥ
  8. Παράβολο παραλαβής 18€ ή 27,02€ από ΔΟΥ
  9. Αίτηση-δήλωση θεωρημένες για γνήσιο της υπογραφής

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου