Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας οδήγησης

  1. Παράβολα από ΔΟΥ 50€ για γιατρούς
  2. Παράβολο από ΔΟΥ 30€ για το νέο δίπλωμα.
  3. Βιβλιάριο υγείας
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη
  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  6. Α.Φ.Μ.
  7. Παράβολο ανανέωσης 18€ από ΔΟΥ.
  8. Αίτηση-δήλωση θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου