Δικαιολογητικά για αλλαγή άδειας οδήγησης

  1. Παράβολο από εθνική τράπεζα 30€ για το νέο δίπλωμα
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη
  3. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. 
  5. Παράβολο 9,02€ από δημόσιο ταμείο 
  6. Αίτηση-δήλωση θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής 
  7. Άδεια οδήγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου