Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή το αντίθετο

  1. Φωτοτυπία διπλώματος θεωρημένη
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας θεωρημένη
  3. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου
  4. Αίτηση-δήλωση θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής
  5. Παράβολο κατάθεσης 6
  6. Παράβολο παραλαβής 27,02
  7. Παράβολο διπλότυπο 30€ από ΔΟΥ για το νέο δίπλωμα  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου