ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατηγορία Β (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ):
Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  • Να έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα .
  • Να μην είναι κάτοχος άλλης άδειας  οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά   

  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες ειδικές για δίπλωμα της οποίες Προσοχή να μην έχουν δαχτυλικά αποτυπώματα.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (και την γνήσια ).
  • Φωτοτυπία το Α.Φ.Μ (εκκαθαριστικό εφορίας ή την έκδοση ) .
  • Βιβλιάριο ασθενείας .