Μοτοσυκλέτα

  •  Kατηγορία ΑΜ:

16 ετών για την κατηγορία ΑΜ
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα εως 50 cm3.

*Από 19/01/2013 η έκδοση για μοτοποδήλατα θα γίνετε από Σχολές οδηγών και όχι από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας

  • Κατηγορία Α1:

18 ετών για την κατηγορία Α1
Μοτοσικλέτες  ελάχιστου κυλινδρισμού 120 cm3
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW

  • Κατηγορία Α2:

20 ετών για την κατηγορία Α2
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW, ελάχιστου κυλινδρισμού 400 cm3

  • Κατηγορία Α:

24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α
Μοτοσικλέτες, ελάχιστου κυλινδρισμού 600 cm3 

*Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοιχούν στην κατηγορία ΑΜ . Αυτού του είδους οι άδειες οδήγησης, εντός διετίας , πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προς αντικατάσταση με το νέο έντυπο.  Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής τα έντυπα των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί μέχρι 18−1−2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας παύουν να ισχύουν. Όσοι οδηγούν με τέτοιου είδους άδεια οδήγησης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ.