Μεταβίβαση Αυτοκινήτων & Δικύκλων

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του αγοραστή και του πωλητή. 
  • Φωτοαντίγραφο το εκκαθαριστικό εφορίας του αγοραστή. 
  • Την άδεια κυκλοφορίας. 
  • Το χαρτί του Κ.Τ.Ε.Ο

Τέλος άδειας οχήματος Ι.Χ.
Μοτοσυκλέτες
9€
Λοιπά Οχήματα
75€
*Το παραπάνω τέλος ισχύει για όλα τα καινούρια οχήματα που θα λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, αλλά και για όσα μεταβιβάζονται για να τους χορηγηθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη.


Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα & μοτοσυκλέτες
Κατηγορία
Κινητήρας σε κυβικά εκατ.
Τέλος μεταβίβασης
Α
51 – 400
30€
Β
401 – 800
45
Γ
801 – 1300
60
Δ
1301 - 1600
90
Ε
1601 – 1900
120
ΣΤ
1901 – 2500
145
Ζ
2501 & άνω
205Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου 50cc

  • Θεωριμένη άδεια
  • παράβολο 15 απο ΔΟΥ (ΑΓΩΡΑΣΤΗΣ)
  • Διπλότυπο 03,00 ΕΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αποτυπώματα πλαισίου & κινητήρα